Førstehjælp
BendixMassage udbyder 12 timers førstehjælps kursus efter Dansk Røde Kors ny førstehjælpsbog "Førstehjælp"

Kursus indhold: Førstehjælp 12 timer 
       
   Introduktion

 Førstehjælpens 4 hovedpunkter

 • Skab sikkerhed
 • Vurder person
 • Tilkald hjælp
 • Giv førsthjælp

 Førstehjælp ved hjertestop

 • Hjerte-lunge-redning (HLR)
 • HLR til børn
 • AED (Automatiseret Ekstern Defibrillator)

  Ulykker
 • Førstehjælp ved større ulykker

 • Førstehjælp og ulykkestyper
  Fremmedlegemer i luftvejen
  Hængning og strangulering
  Drukneulykker
  Nakke- og rygskader
  Fjernelse af styrthjelm
  Slagmod hovedet
  Kulilteforgitning
  Brystkasselæsioner
  Livstruende blødninger
  Hedeslag og solstik
  Kuldepåvirkning
  Forbrændinger og skoldninger
  Udvendige ætsninger
  Elulykker
  Forgiftninger og indvendige ætsninger

  Sygdomme
 • Førstehjælp ved sygdomme
  Blodprop i hjertet
  Slagtilfælde
  Astma og bronkitis
  Epilepsi
  Sukkersyge
  Infektioner
  Feberkramper hos børn
  Sygdomme med mavesmerter
Undervisning
  Skader
 • Indledning til skader

 • Skader på bevægeapparat
  Forstuvninger
  Knoglebrud
  Skader på musklerne
  Skader på sener
  Ledskred
  Klemte fingre og tæer
  Amputationer

 • Fremmedlegemer
  Fremmedlegemer i næsen
  Fremmedlegemer i øret
  Splinter og fremmedlegemer i huden

 • Skader forårsaget af dyr
  Bidsår
  Skovflåt
  Fjæsingstik (giftig fisk)
  Insekt skik (bi/hveps)
  Brandmand (brændegople)
  Hugormebid

 • Skader i hoved og ansigt
  Buler og ansigtslæsioner
  Tandskader
  Næseblod

 • Skader på huden
  Sårinfektionr og stivkrampe
  Snitsår og stiksår
  Hudafskrabinnger
  Bjørneklo
  Forfrysninger

 • Afslutning

Kurser kan erhverves enkeltvis og bygges op til det ønskede uddannelsesniveau der udstedes et førstehjælpsbevis i alle kurser.

Forside Tilbage