Massage logo
AED
BendixMassage udbyder førstehjælpsuddannelse i 3 timers (AED) Automatisk Ekstern Defibrillator

Kursusindhold: AED (Hjerte starter)

En AED som er forkortelse af Automatisk Ekstern Defibrillator. AED'en er ofte ophængt på offentlige steder som banegårde, lufthavne og indkøbscentre.
AED'en må benyttes af alle som kan og vil yde førstehjælp til personer med hjertestop.
AED'en bruges oftest i forlængelse af Hjerte Lunge Redning (HLR), hvor hjertet masseres til det fibrillerer. Da AED'en kun kan bruges når hjertet fibrillerer altså har en "stødbar rytme".

AED symbol
AED'en er markeret med dette symbol.
Kurset indeholder:
  • Introduktion
  • Repition af (HLR) Hjerte- lunge redning
  • Hjertes opbygning
  • Blodproper i hjertet
  • Hjerterytmeforstyrrelser
  • Brugen af AED
  • Påsættelse af elektroder
  • Sikkerhed ved brug af AED
  • Afslutning
Ekstern Defibrillator
AED Automatisk Ekstern Defibrillator
Kurser kan erhverves enkeltvis og bygges op til det ønskede uddannelsesniveau. Der udstedes førstehjælpsbevis i alle kurser.
Forside Tilbage