Danmark giver tilskud til zoneterapi, hvis behandlingen er udført af en Registreret Alternativ Behandler (RAB) med bestået eksamen som zoneterapeut

Danmark giver kun tilskud til zoneterapi efter en lægeligt stillet diagnose. Med lægelig diagnose menes, at en læge eller speciallæge skal have konstateret, at du lider af en sygdom eller legemssvaghed - f.eks. slidgigt, migræne eller astma

Zoneterapi (2021)

 

Dækkes i Danmark

Gruppe

For zoneterapeutisk behandling - efter en stillet lægelig diagnose - ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestået eksamen som zoneterapeut ydes tilskud som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til èn 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der gives kun tilskud til zoneterapi udført på fod/fødder. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til zoneterapi, at oplysning herom indberettes elektronisk fra zoneterapeuten til "Danmark" efter fastlagt specifikation.

 

 

 

 

 

 

1. konsultation 30% af udgiften, dog maks.

115

 

 115

 

115

 

Normal behandling 30% af udgiften, dog maks.

75

 

75

 

 75

 

Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud til zoneterapi på

715

 

715

 

715

 

 

 

 

 

Allan Bendix er Registreret Alternativ Behandler (RAB) medlem af ZCT forening for zoneterapeuter/ massører og godkendt af Sygeforsikringen danmark

Bemærk at Danmark yder tilskud til zoneterapi, ikke massage.

Regningen sendes til "Danmark", når Danica pension dækker

Fra 16. september 2009 afregner "Danmark" også erstatning fra Danica Sundhedssikring til personer, som ikke er medlem af "Danmark".

Danica Pension dækker den forsikredes udgifter op til otte behandlinger hos en zoneterapeut inden for et kalenderår.

Der er stor tilfredshed med løsningen, og derfor er Danica Pension og "Danmark" enige om at udvide ordningen til også at omfatte de personer, som ikke er medlem af "Danmark".

Sygeforsikring Danmark.                              

Tilskud fra forsikringsselskaber

Der er enkelte forsikringsselskaber, som giver tilskud til zoneterapi. Fælles for mange af dem er, at deres medlemmer skal søge om tilskuddet hos forsikringsselskabet INDEN behandlingsstart. Så det er en god ide at spørge dit forsikringsselskab, om du kan få nogle af din behandlinger dækket.

Min forenings bestyrelse i ZCT er pt. bekendt med, at følgende forsikringsselskaber giver tilskud:

Danica, Topdanmark, Codan, Skandia, Tryg, IHI, PFA.

forside