Firmamassage

Til virksomheder, der tænker på personalepleje og arbejdsmiljø
BendixMassage tilbyder firmamassage til virksomheder i Odense-området. Dette foregår i praksis på to måder. Enten ved at firmaets medarbejdere kommer i klinikken på Bredstedgade 11, eller ved at BendixMassage efter aftale sender en massør/behandler ud i den enkelte virksomhed.

For mindre virksomheder er det praktisk, at medarbejderen kommer i klinikken på Bredstedgade 11, mens det for større virksomheder kan have en fordel, at en medarbejder fra BendixMassage kommer ud i virksomheden.
Vær opmærksom på, at for at BendixMassage kan sende en medarbejder, er det vigtigt, at der er mindst en halv dags arbejde til BendixMassage, idet BendixMassage automatisk fakturerer en halv dag, altså fire timer, når vor medarbejder kører ud til firmaer.

Booking:
For de virksomheder, der vælger at lade deres medarbejdere komme i klinikken på Bredstedgade 11, er booking det samme som for andre klienter, der enten booker direkte på klinikken - oftest finder vi en ny tid i forbindelse med afslutningen af en behandling - eller via telefonen.

For virksomheder, hvor BendixMassage kommer ud til virksomheden, er det op til den enkelte virksomhed at have en bookingprocedure. Dette klares i praksis ved, at en (ofte ledende) medarbejder står for bookingen, og at den enkelte medarbejder således tilmelder sig hos vedkommende.

I de virksomheder, hvor der ønskes en egenbetaling fra medarbejderens side, kan dette efter aftale indflettes i aftalen, således at medarbejderen selv medbringer en del af beløbet.

Fakturering:
Virksomheder kan opnå kredit hos BendixMassage, men kun efter at aftale er indgået mellem den pågældende virksomhed og BendixMassage. I den forbindelse tillader BendixMassage sig at forbeholde sig retten til at foretage en kreditvurdering af den enkelte virksomhed. BendixMassage fakturerer månedsvis bagud, i intervaller fra den 25. i en måned til den 24. i den efterfølgende, således at kunden modtager en faktura med den indeværende måneds udgang.
Alle fakturaer bedes betalt syv dage efter modtagelsen af fakturaen. I modsat fald forbeholder BendixMassage sig retten til at påskrive renter og gebyrer efter gældende lov.

Skattelovgivningen:
Udskrift fra SKAT´s hjemmeside ang. arbejdsgiverbetalt forebyggende behandling: Fradrag og Skat. Det er i skattemæssig henseende godkendt, at virksomheder kan lave sundhedsforanstaltninger i virksomheden, når der er tale om såkaldte generelle ordninger, der omfatter eller tilbydes alle medarbejdere. Det betyder at virksomheden kan trække omkostningerne fra på lige fod med andre driftsomkostninger, og at medarbejderne ikke skal beskattes. Kravet er, at der skal være tale om forebygning og behandling af arbejdsrelaterede skader. Forebyggende er i sagens natur et meget bredt begreb. Eksempelvis kunne ordningen tilbydes som et led i virksomhedens generelle sundhedspolitik, og være indført for at forebygge (og behandle) arbejdsrelaterede skader.

Mere information kan hentes på Skats hjemme side. Søg evt. på følgende artikler:

SKM2007.674.SR
SKM2001.253.LR Massage, Zoneterapi
SKM2001.254.LR
SKM2001.252.LR Akupunktur

Akupunkturbehandlinger.
Behandling hos en akupunktur kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis behandlingen gives til behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. Det kunne fx være til lindring eller forebyggelse af museskader eller til behandling af en skade, der er opstået i forbindelse med et forkert løft eller skub på arbejdet.

Massage:
Massage kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade fx massage til lindring eller forebyggelse af museskader eller andre arbejdsskader.

Zoneterapi:
Behandling hos en zoneterapeut kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. Fx zoneterapi til lindring eller forebyggelse af museskader eller andre arbejdsskader på bevægeapparatet.

Ring og lad os lave en aftale. Tlf. 29 91 95 29

Forsiden