Afbud og udeblivelse
Det sker engang imellem, at nogen udebliver fra deres tider hos BendixMassage. Det er jeg ked af, fordi jeg ofte må sige nej til en anden klient. Og dels er det ærgerligt for klienten at betale for noget, som man ikke får noget ud af.
Men det er mit eksistensgrundlag, vi taler om, og ganske som alle andre syntes jeg, at det er rimeligt, at der er en konsekvens.

BendixMassage har en meget lempelig afbudspolitik.
Indtil 24 timer før den aftalte tid kan klienten vederlagsfrit afbestille sin tid.
Som en hjælp til at huske aftalte tider sender BendixMassage en SMS til de klienter, som jeg har mobiltelefonnummer på, således at vedkommende har mindst 24 timer til at melde afbud. Dermed har jeg gjort alt, hvad jeg kan, for at huske klienterne på, at de har en aftale med BendixMassage.

Desværre sker det engang imellem, at klienter først melder afbud kort tid før, de skulle være her, ligesom det sker, at klienter simpelthen udebliver, hvormed aftalen om afbud minimum 24 timer før tiden ikke er overholdt. Når det sker, skal klienten betale den fulde pris for behandlingen, hvis ikke andet aftales.

Sygdom
Sygdom er der ingen, der er herre over. Hvis en klient bliver syg, bør vedkommende give besked i så god tid som overhovedet muligt.
Reglen om 24 timers afbud gælder i praksis stadigvæk, men ved et sygdomsafbud givet om morgenen - eller gerne i løbet af natten via SMS - er BendixMassage villig til at yde en meget stor indsats for at få besat tiden.
Som regel har jeg en afbudsliste, som jeg kan ty til, og får jeg besat tiden af en anden klient, skal den syge klient ikke betale. Men hvis situationen er, at BendixMassage ikke kan besætte tiden, må jeg forbeholde mig ret til, at klienten betaler for behandlingen.

Så det giver vel sig selv, at jo tidligere BendixMassage har afbuddet, desto hurtigere kan jeg ringe
til de klienter, der står på ventelisten. Derfor er det i alles interesse, at klienten ringer så
hurtigt som muligt til mig, så tiden kan besættes.

Forsiden